Tilbud

Nyheder

Producenter

Ingen producenter

Beskatningsregler

Da reglerne konstant ændres, henviser vi til www.skat.dk Nedenstående skal derfor tages med forbehold:

Beskatningsregler for firmagaver:
Da reglerne konstant ændres, henviser vi til www.skat.dk/personalegoder. Nedenstående skal derfor tages med forbehold:

Bagatelgrænse for gaver er på 1.200,00kr. For dette beløb må medarbejdere årligt modtage gaver uden at blive beskattet. Arbejdsgiverne kan fratrække udgiften. 
Julegaveloftet er på 800,00kr. Gives der ikke andre gaver i løbet af året, er det tilladt at hæve beløbet til 1.100,00kr.
Overstiger værdien af en gave 1.100,00kr, er virksomheden indberetningspligtig.
Gaver bestående af kontanter, gavekort og lignende er skattepligtige uanset beløbsstørrelse. Det gælder dog ikke Gavekort udstedt via BACH Firmagavers vælg selv gaver, da disse gavekort, som de eneste gavekort sidestilles med fysiske gaver.

Fradragsregler for reklameartikler:
Produkter forsynet med kundens reklame, og hvor hver enkelt del maksimalt koster 100,00kr excl moms, betragtes som reklame og er skattemæssig samt momsmæssig 100% fradragsberettiget. Er varen ikke forsynet med giverens reklame, eller overstiger gaven 100,00kr excl moms, betragtes gaven som repræsentation og er skattemæssig 25% fradragsberettiget, medens der ikke er momsfradrag.

Drikkevarer betragtes altid som repræsentation, og kan maksimalt fradrages med 25% uanset værdien, samt uanset om forsynet med reklame,

Bolsjer med indstøbt logo, og ikke pakket i papir med kundens logo betragtes som 25% fradragsberettiget repræsentation, hvorimod bolsjer indpakket i papir forsynet med kundens reklame betragtes som værende 100% fradragsberettiget  reklame.


Copydanafgift:
Copydan afgift: De danske politikere har indført en såkaldt "Copydan afgift" på USB-drev mm. Jvf dansk lov, skal forhandlerne anføre denne afgift på salgsfakturaen. Har forhandleren ikke opkrævet afgiften, er køber forpligtet til at indbetale afgiften. Ved reeksport at varerne, eller udelukkende anvendelse i udlandet, kan køber søge afgiftsfritagelse ved henvendelse til Skat. Ved forudgående afgiftsfritagelse, skal kopi af fritagelse fremsendes til BACH FIRMAGAVER, hvorefter vi ikke opkræver afgiften. Alternativt kan virksomheder meddele Copydan at USB-stikkene ikke anvendes til musik kopiering, og derved blive fritaget for afgiften. Virksomheder fritaget for afgiften skal ved ordreafgivelsen meddele os dette, hvorefter vi undlader at opkræve afgiften. 

CD: 2,42kr.
DVD (8cm CD og DVD er afgiftfri): 3,84kr.
Blu-Ray, HD DVD: 3,84kr.
USB og U3: 5,48kr.
Hukommelseskort: 5,48kr.
Mini-Disc: 2,42kr.
Analoge lydmedier pt minut: 0,0772kr.
Analoge billedmedier: 0,1076kr.


Tilbud

 NYHEDSBREV

Nyheder