Tilbud

Nyheder

Producenter

BESKATNINGSREGLER FOR FIRMAGAVER:
Da reglerne konstant ændres, henviser vi til www.skat.dk/personalegoder. 
Nedenstående skal derfor tages med forbehold:

Bagatelgrænse for gaver er på 1.100,00kr. For dette beløb må medarbejdere årligt modtage gaver uden at blive beskattet. Arbejdsgiverne kan fratrække udgiften. 
Julegaveloftet er på 800,00kr. Gives der ikke andre gaver i løbet af året, er det tilladt at hæve beløbet til 1.100,00kr.
Overstiger værdien af en gave 1.100,00kr, er virksomheden indberetningspligtig.
Gaver bestående af kontanter, gavekort og lignende er skattepligtige uanset beløbsstørrelse. Det gælder dog ikke Gavekort udstedt via BACH Firmagavers vælg selv gaver, da disse gavekort, som de eneste gavekort sidestilles med fysiske gaver.

Copydanafgift:
Copydan afgift: Den danske stat har indført en såkaldt "Copydan afgift" på USB-drev mm. Jvf dansk lov, skal forhandlerne anføre denne afgift på salgsfakturaen. Har forhandleren ikke opkrævet afgiften, er køber forpligtet til at indbetale afgiften. Ved reeksport at varerne, eller udelukkende anvendelse i udlandet, kan køber søge afgiftsfritagelse ved henvendelse til Skat. Ved forudgående afgiftsfritagelse, skal kopi af fritagelse fremsendes til BACH FIRMAGAVER, hvorefter vi ikke opkræver afgiften. Alternativt henvises kunden til selv at søge den indbetalte afgift refunderet, ved henvensdelse til Copydan

CD: 2,42kr.
DVD (8cm CD og DVD er afgiftfri): 3,84kr.
Blu-Ray, HD DVD: 3,84kr.
USB og U3: 5,48kr.
Hukommelseskort: 5,48kr.
Mini-Disc: 2,42kr.
Analoge lydmedier pt minut: 0,0772kr.
Analoge billedmedier: 0,1076kr.


 NYHEDSBREV

Nyheder

 NYHEDSBREV