Tilbud

Nyheder

Producenter

Ingen producenter

Salgsbetingelser

Private har kun mulighed for at købe restpartier og udgåede varer. Vi har et stort udvalg til butikkernes indkøbspris, eller under butikkernes indkøbspris. Private kan ikke købe via internettet, men henvises til at besøge vor privatsalgsafdeling onsdage kl 15.00 - 17.30. Eventuelle lukkedage fremgår under "Åbningstider" nederst på siden.

.

Vore kunder er virksomheder, foreninger og den offentlige sektor.


Ekspeditionsgebyr: Grundet vor lave avance, vil meget små ordrer være tabsgivende for os. Vi beregner derfor følgende ekspeditionsgebyrer:
.
Ved samlet køb under 1700,00kr, hvor varenummeret ender på samme tal efter "A" beregnes ekspeditionsgebyr på 200,00kr. I de 1700,00kr, må der gerne indgå trykudgifter, ligesom de 1.700,00kr kan være sammensat af flere varer hvor varenummeret ender på samme tal efter "A".

.
Bortset fra navneskilte og vareprøver, ekspederer vi ikke ordrer med et samlet pålydende under 2000,00kr. Ordrer med et samlet pålydende under 2000,00kr (bortset fra navneskilte og vareprøver) tillægges et ekspeditionsgebyr svarende til differencen.

.

Vareprøver faktureres til prisen ved laveste mængde. Herudover faktureres ekspeditionsgebyr 200,00kr. De fleste vareprøver hjemtages fra udlandet, hvor vore leverandører fakturerer os for vareprøver og fragt, ofte tillige ekspeditionsgebyrer, hvorved vore hjemtagelsesomkostninger langt overstiger det vi opkræver ved vore kunder. For at begrænse vore udgifter til vareprøver, har vi set os nødsaget til at viderefakturere nogle af udgifterne til vore kunder. Da vi har gode fotos samt fyldestgørende produktbeskrivelser i internetbutikken, er det kun ganske få kunder der ønsker vareprøver. Vi finder at de der ønsker vareprøver, også må betale for dem, og finder det uretfærdigt at fordele udgiften på de kunder der ikke ønsker vareprøver. Vi tager ej heller vareprøver retur, da vi ikke har noget at bruge dem til.  

Alle beløb er excl moms, ab lager Herning.

Vi tilbyder pakning i gavepapir og forsendelsesemballage, ligesom vi kan sørge for direkte forsendelse til Jeres forretningsforbindelser i ind -og udland. - Kan det være lettere?

Betalingsbetingelser 10 dage netto. Ved utilfredsstillende kreditvurdering dog forudbetaling. Virksomheder etableret indenfor de sidste 4 år, og hvor kreditvurdering ikke er mulig, tilbydes ligeledes forudbetaling.

Ved overskridelse af betalingsfristen, beregnes 2% morarente pr påbegyndt måned fra forfaldsdag, ekspeditionsgebyr kr 250,00 pr rykkerbrev,  misligholdelseskompensation 310,00kr, ligesom alle øvrige omkostninger ved inddrivelse af tilgodehavende belastes debitor. Alle varer leveres under ejendomsforbehold, og forbliver sælgers ejendom til betaling har fundet sted. Medens varerne er sælgers ejendom, forpligter kunden sig til at forsikre disse mod tyveri og beskadigelse. Dispositionsretten overgår først til køber, efter betaling har fundet sted. Ved manglende rettidig betaling, kan sælger tage det solgte retur, og gøre eventuelt restkrav gældende mod køber. Restkravet beregnes som forskellen mellem den pris sælger kan opnå for de returnerede varer, og beløbet der skyldes i henhold til den indgåede købsaftal, med tillæg for omkostninger i forbindelse med returneringen, oplagring og gensalg af varerne. Eventuelle tvistigheder afgøres ved sælgers værneting, retten i Herning.
.

Reklamationer skal omgående ske via e-mail. Reklamation over fragtskader skal omgående ske til fragtføreren.

Over-/underlevering forbehold på +/- 10%. Jvf de verdensomspændende internationale regler, er sælgere af varer forsynet med købers reklame, berettiget til at foretage henholdsvis over- eller underlevering på indtil 10% af det bestilte kvantum. Alle vore underleverandører tager dette forbehold, hvorfor vi er nødsaget til at gøre ligeså. Der faktureres naturligvis kun for den leverede mængde. 

Gratis tegnestuearbejde mm. Udover normalt tidsforbrug til ordreregistrering, fremsendelse af korrektur mm, tilbyder vi 20 minutter gratis service der kan bruges til tegnestuearbejde mm. Indenfor 20 minutter kan vi opsætte næsten alle tryk. Jo bedre materiale vi modtager, des hurtigere kan vi ekspedere ordrene. 

Undgå meromkostninger, unødigt tidsforbrug og forebyg fejl, ved:
1: Fremsend alle oplysninger samtidig.
2: Oplys varenummer, ønsket størrelse og farve.
3: Ønsket mængde.
4: Ønsket trykfarve. Ønskes speciel nuance da tillige Pantone nummer og/eller CMYK nummer.
5: Ønsket trykplacering, ellers leverer vi som vi finder bedst.
6: Ønsket trykstørrelse, ellers leverer vi som vi finder bedst.
7: Fremsend reproklar PDF-trykfil eller ønsket tekst.
8: Såfremt reproklar trykfil ikke fremsendes, og der ønskes speciel sats, da tillige skitse visende ønsket sats, samt hvilken skrifttype der ønskes, ellers laver vi som vi finder bedst.
9: Er leveringsadressen ikke samme som fakturaadressen, da tillige leveringsadressen.
10: Ønskes levering til en speciel dato, da oplys dette, ellers leverer vi så hurtigt som muligt.
11: Skal fakturering ske til offentlig myndighed, da oplys tillige EAN nummer samt CVR nummer (kun nødvendigt ved førstegangsordre).

Nogle kunder er meget omkostningskrævende, og sender informationerne over flere dage, ligesom de, efter igangsætning af produktionen, ændrer på mængder og trykkenes udseende. For at tilbyde lave priser, har vi en lav avance på vore produkter, og er derfor nødsaget til at fakturere for unødigt tidsforbrug, da tidsforbruget ellers let vil overstige vor avanceDet er meget ressourcekrævende at ændre på igangværende ordrer, hvorfor de fleste af vore underleverandører fakturerer for materiale og tidsforbrug derved. Udgifter vi er nødsaget til at viderefakturere til de pågældende kunder. Ved ændringer til igangværende ordrer, fjerner vore underleverandører ordren fra produktionsplanen, fremsender ændret ordrebekræftelse og/eller korrektur til godkendelse, og ved godkendt ordrebekræftelse og/eller korrektur, placeres ordren atter bagerst i køen.

Ligesom en automekaniker, snedker, computerreparatør, tandlæge mm er nødsaget til at kræve betaling for tidsforbruget, er vi ligeså. Dog yder vi 20 minutter gratis tegnestuearbejde pr ordre, ligesom vi ikke fakturerer pr påbegyndt time, men kun for de minutter vi anvender.

Jo bedre materiale vi modtager fra kunderne, des mindre tid skal vi anvende til tegnestuearbejde. Da vi har stor erfaring med sats af tekst og logo, sætter vi næsten alle tryk indenfor 20 minutter, hvorved tegnestuearbejdet er gratis for kunderne.

I de tilfælde hvor vi modtager materiale af ringe beskaffenhed, eller kunderne efterfølgende foretager ændringer, hvorved tidsforbruget overstiger de 20 minutter, faktureres de overskydende minutter med kr 9,95 pr minut. 


Tilbud

 NYHEDSBREV

Nyheder