Tilbud

Nyheder

Producenter

Ingen producenter

Persondataforordning 

Når du handler hos os, kan du risikere at vi registrerer oplysninger om firmanavn, momsnummer (for offentlige virksomheder og institutioner, tillige EAN-Nummer), navn på  indkøber, varemodtagere, telefonnumre, e-mail addresser, fysiske addresser, varekøb, kreditværdighed, betalingstidspunkt samt metode, købsadfærd, købsmængder, købspriser samt problemer i forbindelse med køb. Informationerne registreres og gemmes dels efter lovkrav, dels for at kunne yde vore kunder bedst mulig service, samt gennemføre varesalg, levere varene til ønsket leveringsadresse, samt modtage betaling herfor. Bortset fra revisionsfirmaet der udarbejder virksomhedens regnskaber, samt tilfælde med manglende betaling, samt påbud fra offentlig virksomhed, videregives oplysningerne ikke til 3. part. Det gælder dog ikke tilfælde hvor levering sker direkte fra vore underleverandører. For at sikre vore kunder hurtigst mulig levering, beder vi ofte vore leverandører om at foretage levering direkte til vore kunder. I sådanne tilfælde videregives informationer om vore kunders firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, personligt navn på varemodtageren, ønsket leveringstidspunkt, øvrige leveringsinstrukser, varebeskrivelse samt antal til vore leverandører. Fragtfører modtager information om leverancens indhold, rumfang, antal enheder, vore kunders firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, personligt navn på varemodtageren, ønsket leveringstidspunkt, øvrige leveringsinstrukser, varebeskrivelse samt antal. I situationer hvor lovgivningen kræver faktura medsendt varerne (fysisk sammen med varerne eller via e-mail tilgængelig for fragtføreren, kommer disse informationer tillige til fragtførerens kendskab, herunder fragtførerens ansatte og underleverandører. 

Kundelogoer, klichér, sats, trykoplysninger herunder placeringer samt leveringstidspunkter, opbevares af os, samt de underleverandører der har udført opgaven, for efterfølgende at gøre det billigere, hurtigere og lettere, for kunderne at afgive gentagelsesordrer. 

Ved manglende indfrielse af vort tilgodehavende, udleveres nødvendige oplysninger til firmaer, personer samt offentlige instanser der er behjælpelige med inddrivelse af vort tilgodehavende, og/eller registrerer dårlige betalere. Bach Firmagaver er tilknyttet et virksomhedsnetværk, hvor erfaringer med dårlige betalere samt svigagtige kunder, indenfor gældende lovgivning, registreres.

For ikke at påføre kunderne unødige omkostninger samt unødig ulejlige kunderne ved gentagelsesordre, registreres oplysninger om anvendte trykfarver, logoer, sats mm. Informationerne gemmes så længe vi finder det relevant.

I tilfælde af tilbagebetaling til kunder, sker tilbagebetalingen via kundernes bankkonti, hvorfor vi i sådanne tilfælde kræver bank kontonummer på den af kundems konti, hvortil betaling ønskes foretaget. Kontonummeret registreres så længe kundeforholdet eksisterer, dog minimum 5 år, jvf gældende lovkrav. Nægter kunden at oplyse bankkontonummer, giver kunden samtidig afkald på at modtage tilbagebetaling.

Indsamlede informationer gemmes så længe vi finder dem relevante, dog er der lovkrav om at visse informationer skal gemmes i mindst 5 år.

I internetbutikkerne kan vi anvende cookies for at gøre butikkerne mere effektive, ved at registrere søge -og købsadfærd, ligesom vi via Google Analytics analyserer hvorfra og hvorledes, kunderne ankommer til internetbutikkerne, og efterfølgende generel adfærd i internetbutikkerne. Oplysningerne anvendes til at optimere brugervenligheden samt give bedre købsoplevelser.

Vi bruger ikke data der viser hvilke sider du har besøgt. Data benyttes til generelle kundestrømsanalyser. Vi placerer ikke cookies på andres computere for at snage i forhold der ikke vedrører os, men har du besøgt andre websider samt sociale medier, har vi ingen mulighed for at forhindre at cookies, disse virksomheder og privatpersoner har placeret på din computer, registrerer din købsadfærd hos os.  

Nogle cookies placeret på din computer kan du som regel slette via tasterne Ctrl+Shift+Del eller Command+Shift+Del. Vær dog opmærksom på at cookies kan genetableres på dine computere straks du genbesøger virksomheder og privatpersoner, der anvender cookies for at registrere din adfærd.

Trods gentagne anmodninger, og tilbud om fordele, har vi afvist at give sociale medier adgang til firmaets computere for indsamling af data om vore forretningsforbindelser. Har du f.eks tilmeldt dig Facebook, har du formentlig (det gør næsten alle firmaer og privatpersoner) underskrevet deres standardbetingelser, som giver dem adgang til at hente data på dine computere. Facebook kan derved se hvis du har komunikeret elektronisk med os. Vi har ikke givet dem oplysningerne.

Til kunder samt potentielle kunder, tilbyder vi gratis abonnement på vore nyhedsmails og tilbudsmails. For at modtage abonnementet, kræver vi anmodning herom. Anmodninger skal indeholde oplysninger om firmanavn, virksomhedsnavn, foreningsnavn, institutionsnavn etc ligesom personligt navn på modtageren samt modtagerens e-mail adresse. Oplysningerne gemmes indtil abonnementets ophør. Ved abonnementets ophør slettes oplysningerne. Abonnenterne kan til enhver tid, uden varsel, opsige abonnementet.

Jobansøgninger og - i denne forbindelse, indhentede oplysninger - destrueres, med mindre ansøgerne har andre ønsker, efter besættelse af stillingen. Efter endt ansættelse, opbevares relevante oplysninger.

Vore leverandører kan risikere at vi registrerer oplysninger om firmanavn, navn på kontaktpersoner samt ledelse, telefonnumre, e-mail addresser, fysiske addresser, varekøb, kreditværdighed, god eller dårlig handelsmoral, betalingsbetingelser, betalinger, betalingstidspunkt, købstidspunkt, leveringdtidspunkt, bankkonti, salgsadfærd, købsmængder, købspriser samt problemer i forbindelse med køb. Informationerne registreres og gemmes dels efter lovkrav, dels for at huske oplysningerne i forbindelse med gentagelseskøb/fravalg af leverandører. Bach Firmagaver er tilknyttet et brancherelevant netværk hvor leverandør erfaringer udveksles indenfor lovgivningens rammer. Endvidere videregives leverandør oplysninger efter påbud fra offentlig virksomhed, 

I tilfælde med problematiske leverandører, udleveres nødvendige oplysninger til firmaer, personer samt offentlige instanser der er behjælpelige med inddrivelse af vort tilgodehavende, og/eller (indenfor lovgivningens rammer) registrerer dårlige leverandører. 

Indsamlede informationer gemmes så længe vi finder dem relevante, dog er der lovkrav om at visse informationer skal gemmes i mindst 5 år.

Generelt: Oplysninger arkiveres dels elektronisk, dels i papirform. Alle elektronisk registrerede oplydninger sikres via firewall samt Antivirus program. Vore internetbutikker er placeret på¨et eller flere webhotel(ler) ligesom e-mails og anden elektronisk kommunikation går via webhotel. Webhotellet/webhotellerne har meddelt os at deres servere er sikret via firewals samt antivirus programmer. Vi tilstræber at beskytte data, men kan ikke gøres ansvarlig for manglende sikkerhed ved udveksling og opbevaring af elektroniske data. Det er vore kunders eget ansvar selv at sørge for beskyttelse af  koder samt egne komputere mm. I tilfælde af konstateret data sikkerhedsbrud, vil vi gøre hvad der er muligt for omgående at bringe sikkerhedsbruddet til ophør, og forebygge gentagelser. I tilfældet hvor brudet på datasikkerhed må formodes at have medført risiko gor vore kunders sikkerhed i et sådan omfang at vore kunder bør vide besked derom, underretter vi hurtigst mulig de berørte kunder herom.

Bliver vi udsat for et hackerangreb eller på anden måde mister kontrollen over de personoplysninger vi behandler, dokumenteres sådanne brud på persondatasikkerheden. Med mindre det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder, anmeldes bruddet til den relevante tilsynsmyndighed inden for 72 timer. Hvis bruddet på persondatasikkerheden sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder, herunder for eksempel en risiko for diskrimination, identitetstyveri eller bedrageri, underrettes, uden unødig forsinkelse, de registrerede om bruddet.

Ved export af varer til lande udenfor EU videregives oplysninger til det pågældende lands myndigheder efter disse myndigheders, eller EU myndigheders, påbud. Importøren i det pågældende land er selv ansvarlig for at de købte varer må indføres i det pågældende land.

Oplysninger om din færden på internettet registreres af Google Analytics, diverse browsere mm, som vi ikke har indflydelse på eller kontrol med, Der henvises til de respektive firmaers persondatapolitik.

Har du spørgsmål, betænkeligheder og forslag til vor persondatapolitik, bedes du kontakte os via e-mail.

De registrerede har mulighed for at  klage til Datatilsynet hvis de registrerede mener deres oplysninger behandles i strid med Persondataforordningen. 


Tilbud

 NYHEDSBREV

Nyheder