Tilbud

Nyheder

Producenter

Ingen producenter

Bakteriedræbende spray mm

Bakteriedræbende spray, håndrens, håndsprit, desinficerende spray, bakteriedræbende gel, håndgel, til forebyggelse af bakteriespredning. Med eller uden Jeres reklame. Forsynet med Jeres reklame, signalerer du at I tænker på Jeres kunders helbred, hvilket medfører større kundeloyalitet. Reklamer set utraditionelle steder skaber større opmærksomhe...

Bakteriedræbende spray, håndrens, håndsprit, desinficerende spray, bakteriedræbende gel, håndgel, til forebyggelse af bakteriespredning. Med eller uden Jeres reklame. Forsynet med Jeres reklame, signalerer du at I tænker på Jeres kunders helbred, hvilket medfører større kundeloyalitet. Reklamer set utraditionelle steder skaber større opmærksomhed, og huskes bedre.

I dagligdagen er det kun meget få virksomheder der køber bakteriedræbende spray, og lagerbeholdningerne er tilpasset den normale salgsvolumen. Ved større influenza epidemier stiger efterspørgelsen drastisk, hvorved lagrene hurtig tømmes. Det anbefales derfor virksomhederne at indkøbe bakteriedræbende spray i god tid inden behovet for desinficerende spray opstår. 

Ved større influenza epidemier kommer der hurtigt en mængde nye midlertidige producenter på markedet, som ser muligheden for hurtig og let at skabe en god profit ved at producere håndsprit bestående af forskellige blandingsforhold af husholdningssprit (ethanol) og vand (40-93% ethanol), tilsat ikke specificerede kemikalier, så uegnet til indtagelse. Det er billigt at producere, men grundet den midlertidig store efterspørgsel, sælges håndspritten ofte til en pris der er flere gange højere end normalprisen for bedre håndsprit.

Ved større influenza epidemier er det moderne at sprøjte hænderne med håndsprit, og rigtig mange mennesker skifter håndsæben ud med ethanol håndsprit. 

Håndsprit med lavt indhold af ethanol, har begrænset bakteriedræbende effekt. Den bakteriedræbende effekt øges ved stort indhold af ethanol, men samtidig øges bivirkningerne.

Ved at indsmøre hænderne i ethanol, fjernes hændernes naturlige beskyttelse mod bakteriers indtrængen. Hænderne bliver i stedet tørre og ubeskyttede mod bakteriers indtrængen gennem huden. For at mindske indtørring af huden, tilsættes håndsprit ofte forskellige tilsætningsstoffer der beskytter hænderne mod udtørring. Smøremidlerne reducerer imidlertid ikke ethanolens øvrige skadevirkninger.

Den menneskelige krop er en fantastisk skabning. Håndfladerne har en overflade der beskytter mod indtrængen af bakterier og virus. Skulle det lykkes bakterier og virus at trænge gennem forsvarsværket, er der et bagvedliggende lag af microbakterier med det ene formål af nedbryde bakterier og virus. Microbakterierne er så effektive at  det er umuligt for bakterier og virus at trænge videre ind i kroppen.

Ved at indsmøre sprit i hændernet, fjernes det yderste af håndfladernes beskyttende lag, ligesom ethanolen dræber de bagvedliggende mikrobakterier.

Da håndsprit ikke skal drikkes anvendes ofte sprit af dårlig kvalitet, ligesom håndsprit kan være tilsat giftige kemikaler for at gøre håndsprit udrikkelig.

Ethanol optages i kroppen gennem huden, mund og næse. Ethanol kan - især ved dårlig kvalitet og tilsat giftige kemikalier - påvirke hjernen og nervesystemet, og er derved skadelig for hjernecellerne. Ethanol, og tilsatte kemikalier, fordamper hurtigt, hvorved dampene spredes overalt i luften, og indåndes, hvorved dampene går i lungerne, blodbanerne og videre rundt i kroppen. Ethanol er et organisk opløsningsmiddel. Organiske opløsningsmidler er farlige, da organiske opløsningsmidler kan opløse organiske stoffer. Organiske opløsningsmidler skader celler, knoglemarv, nervesystem og hjerne, resulterende i hjerneskade.

Organiske opløsningsmidler optages hurtigt i kroppen gennem huden, og det er muligt, kort tid efter kontakten med huden, at måle de organiske stoffer i blodet.

Giftige kemikalier blandet med sprit, optages lige så hurtigt, gennem luftveje og huden, som organiske opløsningsmidler.  

Man må endvidere formode at overdreven, og vedvarende brug af håndsprit kan medføre allergi og eksem.

Hvis man ønsker at desinficere hænderne med sprit, anbefales det at anvende gummihandsker, hvorved ethanolen ikke kommer i berøring med hænderne.

Mere

Bakteriedræbende spray mm 16 varer

Viser 1 - 16 af 16
Viser 1 - 16 af 16